Región

územie, kraj, všeobecné označenie územnej jednotky, ktorá vstupuje do akejkoľvek regionalizácie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax