Reintrodukcia

opakované zámerné vysadenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha do ekosystému


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax