Relikt

organizmus, ktorý sa vplyvom zmenených ekologických podmienok udržal len na malých, ostrovčekovitých miestach svojho bývalého areálu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax