Renaturácia

obnova pôvodnej prírodnej štruktúry a funkcie ekosystému


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax