Reštitúcia

prinavrátenie organizmov na miesto ich pôvodného výskytu, kde vyhynuli


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax