Roztok

rovnorodá zmes, zložená z rozpúšťadla a z rozpustenej látky 


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax