Ruderál

organizmus začiatočnej fázy vývoja spoločenstva na stanovištiach, ktoré narušila ľudská činnosť


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax