Ruderálne rastliny

rastliny, ktoré osídľujú antropogénne vzniknutý reliéf a lokality v okolí ľudských sídlisk


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax