Smog

znečistenie ovzdušia počas inverzných stavov v mestských a priemyselných aglomeráciách, stav ovzdušia so zníženou viditeľnosťou pri vysokom znečistení priemyselnými exhalátmi, spalinami motorových vozidiel a splodinami ich vzájomných reakcií, ktoré sa vyznačujú vysokodráždivým účinkom na ľudský organizmus


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax