Spoločenstvo

je funkčný biotický systém, v ktorom sa spája súbor populácií žijúcich v určitom prostredí s určitými podmienkami


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax