Stanovište

súbor vlastností prostredia na danej lokalite


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax