Sukcesia

postupné striedanie spoločenstiev až po klimax na určitom mieste pod vplyvom biotických a abiotických činiteľov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax