Synantropizácia

dej, pri ktorom sa areál rastliny rozširuje, prípadne zahusťuje vplyvom činnosti človeka


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax