Synekológia

veda, ktorá študuje vzťahy skupín rôznych organizmov združených do určitej jednotky a ich vzťahy k prostrediu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax