Taxón

klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou, napríklad druh, rod, čeľaď


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax