Technosféra

biosféra, ktorú pretvorila ľudská činnosť


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax