Terestrický

vzťahujúci sa na suchú zem, suchozemský


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax