Tolerancia

schopnosť organizmu znášať alebo prispôsobiť sa rozličným podmienkam prostredia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax