Toxín

jedovatá látka rastlinného alebo živočíšneho pôvodu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax