Transmisie

látky pohybujúce sa v ovzduší, často meniace svoje vlastnosti


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax