Trofická štruktúra

štruktúra ekosytému vyjadrená prostredníctvom potravových reťazcov a potravových sietí


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax