Trvalo-udržateľný rozvoj

rozvoj, ktorý zosúľaďuje potreby súčasnosti bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť si vlastné potreby


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax