Univerzálne indikátory pH

sú zmesi indikátorov, ktoré umožnia určiť pH širokou škálou farebných odtieňov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax