Fertilita

plodnosť, schopnosť jedincov poskytovať životaschopné potomstvo.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy