Urbanizácia

pohyb ľudí z vidieka do mestských sídel a z menších sídel do väčších sídel


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax