Vegetačné obdobie

obdobie roka s aktívnou vegetáciou


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax