Vegetatívny

opak reproduktívneho, napríklad vegetatívne rozmnožovanie rastlín


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax