Znečistenie ovzdušia

výskyt cudzorodých, biologicky aktívnych prímesí v atmosfére, prevažne antropogénneho pôvodu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax