Životaschopná populácia

populácia, ktorá sa obnovuje a udržiava na stanovišti bez pomoci človeka dlhé obdobie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax