Životné prostredie

časť geosféry, v ktorej je v danom momente spätý život a výrobná činnosť ľudskej spoločnosti. Je jednou z určujúcich zložiek kvality života spoločnosti.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax