areál rozšírenia

oblasť, územie rozšírenia taxónu; pozri tiež teritórium, domovský okrsok


» Výkladový slovník - Druhová ochrana