autekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu druhov; pozri tiež ekológia, demekológia, synekológia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana