AŽP

pozri analýza životaschopnosti populácie


» Výkladový slovník - Druhová ochrana