bariéra

prekážka brániaca disperzii, migrácii či inej forme premiestňovania či transportu organizmov (resp. ich genómu v akejkoľvek biologicky funkčnej forme)  z miesta na miesto  


» Výkladový slovník - Druhová ochrana