biocenóza

pozri spoločenstvo


» Výkladový slovník - Druhová ochrana