biodiverzita

rozmanitosť foriem života na jeho všetkých úrovniach (gény, jedince, populácie, druhy, spoločenstvá; tiež biotopy a ekosystémy), ako aj procesov v nich a medzi nimi


» Výkladový slovník - Druhová ochrana