bioindikácia

využívanie živých organizmov na kvalitatívne a kvantitatívne definovanie stavu prostredia alebo jeho vybraných faktorov; pozri tiež indikačný druh/taxón


» Výkladový slovník - Druhová ochrana