bioindikátor

pozri indikačný druh/taxón


» Výkladový slovník - Druhová ochrana