biosférická rezervácia

pozri rezerva biosféry


» Výkladový slovník - Druhová ochrana