biotop

prostredie pre existenciu spoločenstva; termín viazaný na synekológiu; pozri tiež habitat, spoločenstvo


» Výkladový slovník - Druhová ochrana