bióm

komplexný a geograficky rozsiahly ekosystém s vlastnosťami definovanými klimatickými podmienkami príslušnej oblasti Zeme; jednotlivé pevninské biómy charakterizuje prevládajúci typ vegetácie, napr. v polárnom pásme tundra, v miernom pásme opadavý listnatý les a step, v subtropickom pásme púšť, savana, v tropickom pásme tropický dažďový les  


» Výkladový slovník - Druhová ochrana