cenóza

pozri spoločenstvo 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana