CPUE

pozri počet registrácií na jednotku vzorky


» Výkladový slovník - Druhová ochrana