CR

pozri Kriticky ohrozený


» Výkladový slovník - Druhová ochrana