dáždnikový druh/taxón

druh/taxón ohrozeného organizmu, prostredníctvom ochrany ktorého sa priamo alebo aj nepriamo zabezpečuje ochrana ďalších druhov príslušného spoločenstva/biotopu alebo aj celého ekosystému; pozri tiež vlajkový druh/taxón, zástupný druh/taxón


» Výkladový slovník - Druhová ochrana