DD

pozri Nedostatočne známy


» Výkladový slovník - Druhová ochrana