degradácia biotopu/habitatu

zmenšenie, poškodenie, znehodnotenie kvality a funkcií biotopu/habitatu; pozri tiež strata biotopu/habitatu, fragmentácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana