demekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu populácií; pozri tiež ekológia, autekológia, synekológia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana