disturbancia

rušivý faktor v ekosystéme, zvyčajne vedúci k odstráneniu (niektorých) jeho zložiek; prirodzené disturbancie (napr. lesné požiare, riečne záplavy) sú prirodzenými zložkami niektorých ekosystémov a podmieňujú ich dlhodobú existenciu; disturbancie spôsobené človekom (zábor pôdy, zmeny vodného režimu, znečistenie a pod.) sú spravidla považované za hrozby s negatívnym vplyvom na biotu


» Výkladový slovník - Druhová ochrana