domovský okrsok

priestor využívaný sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) na zber potravy, odpočinok, rozmnožovanie a ďalšie aktivity; pozri tiež potravný/lovný okrsok, reprodukčný/hniezdny okrsok, teritórium


» Výkladový slovník - Druhová ochrana